top of page

Renovering- och nybyggnadsmåleri

Vi utför alla slags arbeten inom renovering och nybyggnadmåleri.
När en byggnad ska genomgå en renovering, är målning alltid en naturlig del i arbetet, och det är viktigt att denna håller lika hög kvalitet som resten av renoveringen – det gäller både i nyare och äldre byggnader där hänsyn måste tas till husets unika förutsättningar.

Vi renoverar allt från minsta lägenhet till största byggnad. Kontakta oss om du behöver målning!

bottom of page