Marmorering i Tottieska gården, Skansen

Dekorationsmålare har Skansenuppdrag

Nu pågår marmoreringsmålning för fullt i ett av husen i Skansens stadskvarter. Det är trapphuset i Tottieska gården som får ny marmorering av vår dekorationsmålare Jan Fasth.

Sedan 2012 pågår arbeten med att renovera, bygga om och förnya denna fantastiska miljö från 1770-talet. Arbetet omfattar bland annat renovering av husets befintliga värmesystem, en ny utrymningstrappa, omfattande konservatorsarbeten av den fasta inredningen och en ny planlösning i en del av byggnaden som tidigare saknat museal inredning.

En av Sveriges mest förmågan köpmän på 1700-talet, Charles Tottie, har gett namn åt gården som är flyttad från Södermalm i Stockholm.

Läs mer om gården på Skansens webbplats ››