Felix har avlagt gesällprov

Ännu en av våra anställda har avlagt gesällprov

Felix Lien har arbetat några år hos oss och nu är han klar med sitt gesällprov. Den 19 februari kom beviset. Det gratulerar vi till!

Gesällprovet i dag – så går det till

Sedan 1500-talet har examen i målarutbildningen varit förknippat med att lärlingen avlägger gesällprov. Så är det även idag. Det som skiljer dagens gesällprov från det prov som historiskt sett avlagts är att det numera finns en mycket starkare koppling till den produktion som målaren verkar i.
En lärling har rättighet och skyldighet att utföra gesällprov. Gesäll- provet ska utföras under utbildningsperioden 5 950 – 6 800 timmar.
Gesällprovet ska granskas av granskningsmän som är utsedda av MYN (Måleribranschens Yrkesnämnd).
När lärlingen har avlagt ett godkänt gesällprov erhåller han/hon ett gesällbrev och ett yrkesbevis.
Läs mer om skriften Gesällprov för måleriyrket. Provbestämmelser (pdf-fil)