Fönstermålning

Vi besitter erfarenheten av fönstermålning. Vi har dessutom kunskapen som krävs då fönstermålning är mer komplicerat än vad de flesta tror. Det krävs skicklighet och inte minst en stor dos tålamod och noggrannhet då olika fönster ställer olika krav på våra målare.