De skickligaste hantverkarna

Men även om mycket är märkvärdigt och udda med byggnaden så har de stora ytorna gjort att mycket av arbetet ändå har blivit rutinarbete. Lars Sandberg berättar hur han peppat sin personal för att ändå få dem att förstå det stora i att få vara del i den här renoveringen.

Jag samlade dem vid ett tillfälle i början och sa ”när museet byggdes var det de allra skickligaste hantverkarna som fanns att få som gjorde jobbet, nu är det ni”.

Han dröjer också länge vid beskrivningen av hur många lösningar och beslut har arbetats fram allt eftersom. Ett arbetssätt som han uppskattar när kunden väljer, till skillnad från att förhålla sig till en spikad arbetsplan. I ett hus med så stort kulturhistoriskt värde som Nationalmuseum, vill man dessutom bevara så mycket som det bara går av det ursprungliga och det har gjorts noggranna avvägningar när det gäller vad som kan sparas och vad som behöver göras om eller bättras.

Det gör att en dörr som är i fint skick kanske bara behöver målas en gång, medan en annan kanske måste skrapas ren och spacklas innan den målas. Det har varit stor öppenhet och prestigelöshet mellan hantverkare och tjänstemän och vi har fått vara med och säga vad vi tycker i många fall. Det gör att målarna också har blivit ännu mer engagerade när de fått vara med och hitta lösningar.

På museet vittnar allt om stort hantverkskunnande – såväl konsten som målningsarbetena, golvläggningen och färgsättningen är gjord av experter.