Ett år för att tömma

Men besöksframgångarna har inte kommit av sig självt. Totalt…