Ljus och färg i nya Nationalmuseum

Efter att ha varit stängt för renovering i mer än fem år…